Povinně zveřejňované informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. název:

2. důvod a způsob založení:

3. organizační struktura

4. kontaktní spojení:

poštovní adresa: Pečírkova 168, 285 04 Uhlířské Janovice

telefon: 725 350 202

email: zusuj@zusuj.cz 

webové stránky: www.zusuj.cz

datové schránky: ti9yzx

Výroční zprávy v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.