Představení školy

Naše Základní umělecká škola Uhlířské Janovice píše svou novou historii od září 2022. Zřizovatelem školy je Město Uhlířské Janovice.
Výuku hudby v Uhlířských Janovicích však započal již v roce 1983 pan učitel Květoslav Červený st.
V současné době škola nabízí výuku ve dvou oborech, a to hudebním a výtvarném.
Škola disponuje nově zrekonstruovanou budovou v Uhlířských Janovicích a třemi odloučenými pracovišti v Zásmukách, Kostelci nad Černými lesy, a Červených Pečkách.
Prioritou školy je vychovávat hudebníky, kteří najdou uplatnění v různých amatérských orchestrech a souborech a mohou se stát jejich platnými členy. Samozřejmě i hudebníky pro konzervatoře a jiné vyšší hudební školy. Propagujeme také osobní přístup k žákům a vytváření příjemné atmosféry pro výuku.
Naším cílem je i hra žáků v různých souborech a pěveckém sboru.
Tyto soubory pak přispívají k propagaci školy a zajištění kulturního a společenského života jak v Uhlířských Janovicích, tak i v odloučených pracovištích.

Květoslav Červený
ředitel školy