Archiv aktualit

1.7.2021

Vážení rodiče, milí žáci

Skončil nám školní rok, který nebyl vůbec jednoduchý. Učitelé i žáci se museli vyrovnat z distanční výukou, která byla opravdu náročná. Všichni museli vynaložit mnoho sil a trpělivosti k jejímu zvládnutí. Myslím ale, že i přes všechny potíže se vše zvládlo a u postupových zkoušek žáci ukázali, že se opravdu zdokonalili a postoupili zase kousek výš.

Co nám všem chybělo jsou veřejná vystoupení žáků, která se bohužel nemohla konat. Doufejme, že v příštím roce bude již vše probíhat normálně a všichni se budeme setkávat na koncertech, kde žáci budou moci ukázat co všechno se v naší škole naučili.

Přeji všem krásné, klidné prázdniny, a těším se v září nashledanou.

 

ředitel ZUŠ Květoslav Červený

3.1.2021

Vážení rodiče

Vážení rodiče, dle nařízení vlády ČR probíhá od pondělí 4. ledna výuka distančně.

9.9.2020

Vážení rodiče, milí žáci

 

začal nám školní rok 2020/2021. Všichni doufáme, že bude lepší než minulý školní rok, a že nám nic nezábrání v pořádání koncertů a různých vystoupeních. Prosím rodiče, aby dbali u svých dětí na dodržování přísných hygienických opatření, které je třeba dodržovat. Vyskytne-li se u vašeho dítěte třeba jen náznak respiračního onemocnění, ponechejte své dítě doma. Situace je velmi složitá a já doufám, že vše společně zvládneme. Popřejme si tedy úspěšný školní rok 2020/2021.

 

Květoslav Červený

Ředitel ZUŠ 

29.6.2020

Konec školního roku

Vážení rodiče, milí žáci.

Končí nám školní rok 2019 / 2020. Byl to školní rok opravdu zvláštní.

Chci v první řadě poděkovat žákům a rodičům za ukázněnost a trpělivost v době distanční výuky. Nebylo to jednoduché, ale vše se zvládlo myslím v rámci možností velmi dobře. Důkazem toho byly i postupové zkoušky u kterých jsem vyslechl vystoupení všech žáků školy. Tam mi žáci dokázali, že i tento školní rok byl pro ně přínosný.

Poděkování patří i učitelům, pro které byla distanční výuka novou zkušeností.

Přeji všem krásné a klidné prázdniny.

 

Ředitel ZUŠ Uhlířské Janovice

                                                                                  Květoslav Červený

16.6.2020

Poděkování

Také jste si všimli, kolik mladých lidí se propojilo díky on line vysílání v hraní na hudební nástroje a zpěvu?

V této nelehké době si člověk díky tomu uvědomí, že v tom není sám. A to je dobře. Tak se šili roušky, dováželi se hotová jídla a jiný vymýšlí, jak a čím pomoci přečkat dobu, s kterou se nikdo z nás ještě nesetkal.

 

Aby i děti v Základní umělecké škole v Uhlířských Janovicích mohly dále rozvíjet svůj talent, nezištně darovala SOŠ a SOU řemesel v Kutné Hoře pod vedením pana ředitele ing. Josefa Vavřince 11 kusů ochranných štítů, které sami vyrobili.

Patří jim velký dík.

 

Květoslav Červený

Ředitel ZUŠ Uhlířské Janovice