Archiv aktualit

3.1.2021

Vážení rodiče

Vážení rodiče, dle nařízení vlády ČR probíhá od pondělí 4. ledna výuka distančně.

9.9.2020

Vážení rodiče, milí žáci

 

začal nám školní rok 2020/2021. Všichni doufáme, že bude lepší než minulý školní rok, a že nám nic nezábrání v pořádání koncertů a různých vystoupeních. Prosím rodiče, aby dbali u svých dětí na dodržování přísných hygienických opatření, které je třeba dodržovat. Vyskytne-li se u vašeho dítěte třeba jen náznak respiračního onemocnění, ponechejte své dítě doma. Situace je velmi složitá a já doufám, že vše společně zvládneme. Popřejme si tedy úspěšný školní rok 2020/2021.

 

Květoslav Červený

Ředitel ZUŠ 

29.6.2020

Konec školního roku

Vážení rodiče, milí žáci.

Končí nám školní rok 2019 / 2020. Byl to školní rok opravdu zvláštní.

Chci v první řadě poděkovat žákům a rodičům za ukázněnost a trpělivost v době distanční výuky. Nebylo to jednoduché, ale vše se zvládlo myslím v rámci možností velmi dobře. Důkazem toho byly i postupové zkoušky u kterých jsem vyslechl vystoupení všech žáků školy. Tam mi žáci dokázali, že i tento školní rok byl pro ně přínosný.

Poděkování patří i učitelům, pro které byla distanční výuka novou zkušeností.

Přeji všem krásné a klidné prázdniny.

 

Ředitel ZUŠ Uhlířské Janovice

                                                                                  Květoslav Červený

16.6.2020

Poděkování

Také jste si všimli, kolik mladých lidí se propojilo díky on line vysílání v hraní na hudební nástroje a zpěvu?

V této nelehké době si člověk díky tomu uvědomí, že v tom není sám. A to je dobře. Tak se šili roušky, dováželi se hotová jídla a jiný vymýšlí, jak a čím pomoci přečkat dobu, s kterou se nikdo z nás ještě nesetkal.

 

Aby i děti v Základní umělecké škole v Uhlířských Janovicích mohly dále rozvíjet svůj talent, nezištně darovala SOŠ a SOU řemesel v Kutné Hoře pod vedením pana ředitele ing. Josefa Vavřince 11 kusů ochranných štítů, které sami vyrobili.

Patří jim velký dík.

 

Květoslav Červený

Ředitel ZUŠ Uhlířské Janovice

23.3.2020

SDĚLENÍ ŘEDITELE ŠKOLY

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádným opatřením vlády ČR, kdy nemůže probíhat výuka standartně, řeší vedení školy situaci následovně.

Prosíme rodiče, aby dohlédli na své děti, které by měli na svůj nástroj cvičit. Ze strany školy pak nabízíme telefonické konzultace s učitelem. Volat můžou rodiče nebo žáci, v pracovní dny od 13 do 15 hodin. Prosím hovor omezte na 10 min., aby se konzultace dostala pro co nejvíce žáků. S učitelem pak můžete konzultovat hru vašich dětí popřípadě si domluvit jiný čas další konzultace. Samozřejmě že děti by se měly zaměřit na opakování už zadané látky a zdokonalovat svůj hudební projev. V možnostech školy není zatím jiný způsob.

Současná situace není pro nikoho z nás jednoduchá, víme že děti jsou zahlceny výukou na dálku ze Základních škol. Přesto by neměly zanedbávat hru na svůj nástroj, alespoň v rámci možností.

Telefonní konzultace nejsou povinné, a ponechávám na rodičích jejich využití.

 

Květoslav Červený                                                  Ředitel ZUŠ Uhlířské Janovice

Uhlířské Janovice, 22.3.2020

 

Připojuji telefonní čísla na učitele.

Květoslav Červený ml.           722 923 511

Květoslav Červený st.             721 215 780

Radek Mácha                         606 889 786

Marie Maršálková                 739 441 364

Jana Mrázková                       773 281 630

Alena Parschová                    775 460 291

Miroslav Paťha                      736 669 027

Dana Paťhová                                    723 155 445

Jitka Pazderková                    607 722 217

Anna Pospíšilová                    721 468 212