Historie školy

Základní umělecká škola Uhlířské Janovice byla založena v roce 1993 a nesla název ZUŠ Zásmuky. Její zakladatelkou byla paní Stanislava Bulová a později byl dlouhá léta jejím ředitelem pan Ivan Fišer. Vraťme se však do města Uhlířských Janovic, jehož název teď škola nese.

Vůbec první organizované vyučování hudby v Uhlířských Janovicích začal po dokončení konzervatoře Jaroslava Ježka v Praze pan Květoslav Červený st., který zde začal vyučovat hru na dechové nástroje. Psal se rok 1984.

Mluvíme-li o Základní umělecké škole Uhlířské Janovice, musíme si uvědomit že tento název nese škola od roku 2011. V období před rokem 2011 procházela škola tehdy jako pobočka různých uměleckých škol v okrese, později jako odloučené pracoviště mnoha úskalími. I když učitelé zůstávali stejní, vedení této školy nebylo vždy úspěšné. Proto bylo snahou učitelů školu osamostatnit což se však v rámci tehdejší dlouhodobé koncepce  krajského úřadu „neotvírat nové umělecké školy“ nepodařilo. Proto škola sloužila jako doplněk pro hlavní školy jejichž byla odloučeným pracovištěm. Nechci být emocionální a uvádět konkrétní případy někdy a až nezodpovědného řízení tohoto odloučeného pracoviště.

Po těchto složitých letech se v roce 2006 naskytla skvělá příležitost. Po mém osobním jednání s ředitelem ZUŠ Zásmuky panem Ivanem Fišerem vyvstala možnost připojit naší pobočku právě k ZUŠ Zásmuky , která disponovala kapacitou žáků, která byla pro tento krok potřebná. Nutno však poznamenat že jednoduché to v žádném případě nebylo a myslím že přímí zúčastnění prožili spoustu bezesných nocí. Poděkování patří tehdejšímu starostovi Uhlířských Janovic panu Ing. Josefu Hrádkovi, který v celé věci sehrál rozhodující roli.
Od roku 2006 nese škola název ZUŠ Zásmuky, odloučené pracoviště Uhlířské Janovice. Od této doby se atmosféra, díky kvalitnímu vedení a přístupu ředitele k učitelům naprosto změnila.
V roce 2011 pak došlo ke změně názvu školy, a převedením ředitelství do
Uhlířských Janovic. Důvodem byl velký zájem o výuku, který značně převyšoval zájem v Zásmukách. Město Uhlířské Janovice tento krok uvítalo, a poskytlo škole nově zrekonstruované prostory pro její účely. Zásmuky tedy zůstaly jako odloučené pracoviště.
Od roku 2011 existuje tedy „Základní umělecká škola Uhlířské Janovice“.

K.  Červený, ředitel školy